Organizing Committee

Honorary Chairman
Yevgen Sokol, Dr.Sc, Ukraine
Chairs
Serhii Kryvosheiev, PhD, Ukraine
Roman Zaitsev, Dr.Sc, Ukraine
Volodymyr Klepikov, Dr.Sc, Ukraine
Technical Program Committee Chairs
Dmytro Danylchenko, PhD, Ukraine
Vadym Makarov, PhD, Ukraine
Publication Chairs
Kseniia Minakova, PhD, Ukraine
Financial Chair
Kseniia Rezvaya, PhD, Ukraine

Local Organizing Committee

Chairman
Bohdan Styslo, PhD, Ukraine
Members
Volodymur Ivakhno, PhD, Ukraine
Volodymyr Zamaruiev, PhD, Ukraine
Mykhailo Kirichenko, PhD, Ukraine
Mykhailo Shyshkin, PhD, Ukraine
Oleksiy Vodka, PhD, Ukraine
Mykola Makhonin, PhD, Ukraine

Technical Program Committee

Olga Kyselova, Germany
Oleksandr Lazurenko
Serhii Shevchenko
Kostiantyn Makhotilo
Heorhii Melnykov
Dmytro Shokarov
Oksana Dovgaluk
Sergiy Berezka
Alekseii Pirotti
Vira Shamardina
Natalia Rudevich
Ihor Karpaliuk
Sergiy Shvets
Dmitry Gapon
Anron Drozdov
Olha Vodoriz
Viacheslav Kulichenko
Roman Tomashevskii
Oleksiy Larin
Oleksiy Vodka
Dmytro Breslavkiy
Valeriy Uspenskiy
Andii Dashkevich
Abdelghani Chahmi, Algeria
Podnebenna Svitlana

Technical Program Committee

Baduri Chunashvili
Alexander Petrosyan
Mykola Ostroverhov
Petro Andrienko
Olexiy Chornyy
Oleksanr Sadovoy
Valeriy Mikhalskiy
Boris Kuznetsov
Olha Tolochko
Ihor Schur
Mykola Muha