Organizing Committee

Honorary Chairman
Yevgen Sokol, Dr.Sc, Ukraine
Chairs
Serhii Kryvosheiev, PhD, Ukraine
Roman Zaitsev, Dr.Sc, Ukraine
Technical Program Committee Chairs
Dmytro Danylchenko, PhD, Ukraine
Vadym Makarov, PhD, Ukraine
Publication Chairs
Kseniia Minakova, PhD, Ukraine
Financial Chair
Kseniia Rezvaya, PhD, Ukraine

Local Organizing Committee

Chairman
Bohdan Styslo, PhD, Ukraine
Members
Volodymur Ivakhno, PhD, Ukraine
Volodymyr Zamaruiev, PhD, Ukraine
Mykhailo Kirichenko, PhD, Ukraine
Mykhailo Shyshkin, PhD, Ukraine
Oleksiy Vodka, PhD, Ukraine
Mykola Makhonin, PhD, Ukraine

Technical Program Committee

Olga Kyselova, Germany
Volodymyr Klepikov
Oleksandr Lazurenko
Serhii Shevchenko
Vadym Starykov
Volodymyr Zamaruiev
Kostiantyn Makhotilo
Heorhii Melnykov
Dmytro Shokarov
Oksana Dovgaluk
Sergiy Berezka
Alekseii Pirotti
Vira Shamardina
Natalia Rudevich
Ihor Karpaliuk
Sergiy Shvets
Dmitry Gapon
Anron Drozdov
Olha Vodoriz
Volodymyr Ivahno
Viacheslav Kulichenko
Roman Tomashevskii
Mykhailo Shyshkin
Oleksiy Larin
Sergiy Malykhin
Yeugen Zubarev
Mykhailo Moskalets
Svitlana Rudchenko
Oleksiy Vodka
Dmytro Breslavkiy
Valeriy Uspenskiy
Andii Dashkevich
Abdelghani Chahmi, Algeria
Podnebenna Svitlana